caruciorbebe.ro
 

Denumire Pret
 
 
recomandari carucioare bebe
 

- Toate produsele sunt noi in ambalaj original.
- 14 zile garantia de retur, clientului i se restituie intraga suma (mai putin taxele de transport).
- Toate produsele au garantia oferita de producator si asigurata de catre TIA caruciorbebe.ro


 
Transportul si montajul
 
DOWNLOAD
documentatii si fise tehnice
 
kerttu.ro
 

Acasa Articole OFERTE Cum comand Contact  
 
     
Aveti 0 produse in cos
Total 0 Lei
 
Politica de confidentialitate

NOTÄ‚ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

www.caruciorbebe.ro

 

Acest website este operat de SC Kummer Silver SRL (denumită în continuare „Noi”), cu sediul în Arad, Calea Radnei nr.185, înregistrată la ONRC Arad sub nr. J02/1251/2013, având CUI RO 3247742, societate comercială cu răspundere limitată de naÈ›ionalitate română.

Noi colectăm È™i prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al www.caruciorbebe.ro, denumită în continuare “pagina de internet” È™i conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecÈ›ia datelor personale, avem calitatea de operator de date personale.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi!

Prezenta Notă de Informare descrie modalitățile ce sunt utilizate în colectarea È™i utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale. Astfel, veÈ›i afla ce date sunt colectate, cum ÅŸi în ce scop, È™i veÈ›i fi informaÈ›i cu privire la drepturile de care beneficiaÅ£i în legătură cu datele cu caracter personal.

Prezenta notă de informare este versiunea V_01 È™i este în vigoare începând cu data de 25 mai 2018.

 

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Noi respectăm principiile prelucrării datelor cu caracter personal instituite prin Regulamentul UE 2016/679, și anume:

1. Legalitate, corectitudine È™i transparență – prelucrăm datele cu caracter personal în mod legal, echitabil È™i transparent în raport cu dumneavoastră;

2. Colectare în scopuri determinate – datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopurile specifice, legitime È™i comunicate explicit È™i nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu

aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare È™tiinÈ›ifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniÈ›iale;

3. Reducerea la minimum a datelor – datele cu caracter personal colectate sunt adecvate, relevante È™i limitate la strictul necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care sunt prelucrate;

4. Actualizarea datelor – ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt corecte È™i actualizate, luăm toate măsurile necesare pentru ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt È™terse sau rectificate fără întârziere;

5. Limitarea stocării datelor – respectăm termenele impuse de lege pentru păstrarea datelor, sau le păstrăm doar până la îndeplinirea scopului colectării, având stabilite termene în acest sens prin proceduri interne, iar apoi le È™tergem;

6. Integritate È™i confidenÈ›ialitate – luăm măsuri tehnice È™i organizatorice corespunzătoare pentru securitatea datelor cu caracter personal, inclusiv protecÈ›ia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

 

Cum colectăm datele dumneavoastră personale, ce fel de date colectăm È™i în ce scopuri.

Datele cu caracter personal sunt colectate:

direct de la dumneavoastră, din datele pe care le introduceÈ›i în formularul de contact online de pe pagina noastră de internet sau prin e-mailul pe care-l trimiteÈ›i la tia@caruciorbebe.ro;

direct de la dumneavoastră prin datele pe care le introduceÈ›i în vederea procesării È™i livrării comenzii;

direct de la dumneavoastră în cazul în care vă înscrieÈ›i în lista celor ce doresc să primească din partea noastră, periodic, informaÈ›ii cu privire la noi produse È™i promoÈ›ii;

prin cookies atunci când navigaÈ›i pe pagina noastră de internet.

 

Datele cu caracter personal pe care le putem colecta de la dumneavoastră sunt următoarele: Nume și Prenume, număr de telefon mobil, adresă de livrare, adresă de e-mail, adresă de facturare.

Aceste date sunt prelucrate de către noi È™i compania de curierat cu care avem relaÈ›ii contractuale în scopul livrării produselor pe care le-aÈ›i comandat. În cazul în care aÈ›i ales să vă comunicăm periodic cele mai bune oferte È™i informaÈ›ii cu privire la noi produse, prelucrăm datele È™i în acest scop, iar la aceste date are acces compania IT care asigură serviciile de mentenanță ale websitului nostru.

 

În procesul online de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, deÅŸi depunem eforturi susÅ£inute pentru a proteja informaÅ£iile pe care ni le puneÅ£i la dispoziÅ£ie, schimbul de informaÅ£ii prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur, aÈ™adar, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal transmise prin această modalitate. Odată ce am primit datele, utilizăm proceduri stricte È™i metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaÅ£ii.

 

Noi nu colectăm și nu prelucrăm date speciale cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. Orice astfel de date cu caracter personal pe care ni le comunicați, accidental sau intenționat, vor fi imediat șterse.

 

Datele personale ale minorilor. Acordul părinților.
Acest website este destinat utilizării de către persoane adulte, având 18 ani împliniÈ›i. În anumite cazuri însă, produsele noastre pot fi comandate È™i de către minori. Datele lor personale vor fi stocate È™i prelucrate de către noi doar cu acordul prealabil, explicit È™i scris, al părintelui sau tutorelui legal. În lipsa acestui acord, orice date cu caracter personal provenite de la o persoană minoră vor fi imediat eliminate din baza noastră de date. În calitate de părinÈ›i, vă recomandăm să participaÈ›i la explorarea copiilor dumneavoastră online È™i să utilizaÈ›i posibilitățile de control parental oferite de sistemul informatic pe care-l deÈ›ineÈ›i, de programele pe care le utilizaÈ›i È™i/sau providerul de servicii internet. Limitarea accesului online al minorilor le este de mare folos pentru a duce o viață sănătoasă È™i a dobândi un mod corect de relaÈ›ionare cu persoanele reale È™i cu mediul înconjurător.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizaÈ›i datele dumneavoastră

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt minimale È™i absolut necesare pentru îndeplinirea scopurilor declarate pentru care v-aÈ›i dat consimțământul. Formularul de comandă prin care se colectează datele cu caracter personal este configurat astfel încât să solicităm volumul minim de informaÈ›ii de care avem nevoie pentru a vă identifica, pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră È™i a vă livra produsele comandate. Dacă nu introduceÈ›i datele minime solicitate, ne vom afla în imposibilitatea de a atinge scopurile propuse È™i de a vă livra produsele sau informaÈ›iile de care aveÈ›i nevoie.

 

Accesul la datele cu caracter personal și măsurile de protecție

Datele cu caracter personal din baza noastră de date sunt prelucrate de personalul propriu, care este instruit periodic să respecte procedurile de conformitate GDPR, întocmite potrivit cerinÈ›elor Regulamentului UE 2016/679.

Pentru livrarea produselor comandate, datele cu caracter personal sunt transmise uneia din companiile de curierat cu care avem relații contractuale. De asemenea, la ele pot avea acces companii furnizoare de produse și servicii IT. Toate aceste societăți sunt obligate contractual să respecte măsurile privind protecția datelor cu caracter personal impuse de Regulament.

Datele cu caracter personal vor fi transmise È™i în cazul în care trebuie să respectăm o obligaÈ›ie legală, la o solicitare a autorităţilor guvernamentale sau executive, pentru a îndeplini anumite cerinÅ£e de securitate naÈ›ională sau de aplicare a legii sau a preveni anumite activităţi ilegale.

Cu excepÈ›ia cazurilor de mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terÅ£, fără consimțământul dumneavoastră prealabil.

Noi ne angajăm să protejăm datele personale împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat ÅŸi distrugere. Luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidenÅ£ialitatea informaÅ£iilor personale, inclusiv prin utilizarea unor măsuri adecvate organizatorice ÅŸi tehnice, cum ar fi controlul accesului fizic în sediul nostru, instruirea personalului, depozitarea dosarelor fizice în fiÅŸete încuiate, parolarea accesului la sistemele noastre informatice, utilizarea softurilor de protecÈ›ie antivirus etc.

 

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul UE 2016/679 vă acordă o serie de drepturi pe care noi le respectăm și ne obligăm să răspundem cu maximă operativitate solicitărilor dumneavoastră.

1. Dreptul la acces: este dreptul de a obÈ›ine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc È™i, în caz afirmativ, acces la datele respective, inclusiv informaÈ›ii legate de categoriile de date deÈ›inute, scopul folsirii acestora, sursa colectării etc. La cererea dumneavoastră, vă vom oferi, în mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastră personale. Solicitarea mai multor copii ale datelor dumneavoastră personale poate atrage perceperea unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.

2. Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

3. Dreptul la rectificarea datelor datelor personale referitoare la dumneavoastră care sunt inexacte. Èšinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveÈ›i dreptul de a obÈ›ine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraÈ›ii suplimentare.

4. Dreptul la restricÈ›ionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;

prelucrarea este nelegală, dacă solicitaÈ›i restricÈ›ionarea prelucrării în locul È™tergerii;

nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar le solicitaÈ›i pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

aveÈ›i obiecÈ›ii legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

5. Dreptul la È™tergere, sau “dreptul de a fi uitat”, în baza căruia puteÈ›i solicita È™tergerea datelor personale ce sunt prelucrate despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei

cereri, fără întârzieri nejustificate, cu următoarele excepÈ›ia cazurilor în care datele sunt necesare:

pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;

pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;

în scopuri de arhivare în interes public, È™tiinÈ›ific, pentru studii istorice sau în scopuri statistice;

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

6. Dreptul la portabilitatea datelor vă asigură ca aveÈ›i dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc È™i să le transmiteÈ›i altui operator de date personale. În cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, puteÈ›i solicita ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-aÈ›i furnizat) unei alte organizaÈ›ii.

Acest drept îl aveÈ›i dacă, în mod cumulativ:

Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,

Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteÅ£i parte;

Datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră și transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

7. Dreptul la opoziÈ›ie, în baza căruia vă puteÈ›i opune, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu condiÈ›ia ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământ ci pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terÈ›e părÈ›i. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepÈ›ia cazului în care se pot dovedi motive legitime È™i imperioase care justifică prelucrarea È™i care prevalează asupra intereselor, drepturilor È™i libertăților dumneavoastră sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Vă puteÈ›i opune întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct, indiferent de motiv.

 

Modalități de comunicare

Noi vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau È™tergere a datelor cu caracter personal, sau restricÈ›ionare a prelucrării, cu excepÈ›ia cazului în care acest lucru se dovedeÈ™te imposibil sau presupune eforturi disproporÈ›ionate. Toate cererile dumneavoastră vor fi îndeplinite în termenul legal de 30 de zile.

 

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să trimiteți o solicitare scrisă către SC Kummer Silver SRL, Calea Radnei nr.185, Arad, jud. Arad. Solicitarea o puteți depune și personal, sau ne puteți contacta prin e-mail la info@caruciorbebe.ro

 

În cazul în care nu vă satisface răspunsul primit, aveÈ›i opÈ›iunea de a contacta Autoritatea NaÈ›ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Prezenta notă de informare poate fi modificată de către noi în orice moment, fără informare prealabilă, atunci când ea poate fi îmbunătățită sau când practicile È™i/sau legislaÈ›ia în domeniul protecÈ›iei datelor cu caracter personal se actualizează. Din acest motiv, vă invităm să vizitaÈ›i periodic această pagină, deoarece datele dumneavoastră personale vor fi tratate conform notei de informare în baza căreia sunt colectate, cu excepÈ›ia cazului în care avem consimțământul dumneavoastră de a le trata altfel.

 
 

Termeni si conditii
Politica de confidentialitate

Designed by Complet Design

 

Acasa | Articole | Despre noi | Cum comand | Forum | Contact

© TIA - caruciorbebe.ro 2011 - 2014 Toate drepturile rezervate

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro

Viziteaza magazinul Caruciorbebe.ro pe ShopMania Copii-Bebelusi.com carucioare landouri
Ghidul tau autentic de shopping. nera plant